Опитах първото в света „интелигентно“ изправяне на коса, което ми съкрати времето за стайлинг наполовина и ми даде най-лъскавата коса в живота ми