Опитах новата течна очна линия Milk Kush, която всички чакаха и тя е пазач