Ето защо трябва да пазим статуи и напомняния за миналото - както и да почитаме символите на бъдещето