„Израстването като„ откъснато “имаше както положителен, така и отрицателен ефект“: Лена Уейт силно се отваря за научаването да обича себе си