„Неуспехът на шофьорския ми изпит беше урок по устойчивост“