Камила Търлоу отвежда Джейми Джиит да посети семейството си в Шотландия