„Но къде, по дяволите, трябва да пикаем?“ И други логистични въпроси, които задаваме за живота в момента