Балетни помпи с блок на петата: обувката на модата на желанието