20 000 души се присъединиха към списъка на чакащите за скорошния емблематичен нов продукт на Sand and Sky